SP Audit

Novela zákona o účetnictví

 

Zákonem č. 221/2015 Sb., který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 10. září 2015, byla provedena zřejmě nejrozsáhlejší novela zákona o účetnictví (ZOÚ) za několik posledních let. Současně tento zákon novelizoval i některé další předpisy:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Vysvětlení, proč bylo nutné novelovat zákon o účetnictví, nalezneme v Důvodové zprávě Ministerstva financí ČR k vládnímu návrhu novely zákona o účetnictví, která je součástí sněmovního tisku č. 398/0 Prioritně se jedná o povinnost členských zemí Evropské unie transponovat směrnici 2013/34/EU, která se věnuje problematice finančních výkazů, do svých národních legislativ. Další změny se týkají vazeb na rekodifikaci soukromého práva a dále nebylo možné opomenout i vazby na další zákony, kterých se změny v účetnictví bezprostředně dotýkají.

Na novelu zákona o účetnictví navazují novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví. O změnách, které nám přináší tyto předpisy, vás budeme průběžně informovat.

V případě novely zákona o daních z příjmů je reagováno na zrušení kategorie zřizovací výdaje jako dlouhodobého nehmotného majetku.

V případě novely zákona o rezervách zákonodárce reagoval na znovuzavedení režimu jednoduchého účetnictví při splnění nastavených kritériích pro určité účetní jednotky, které nejsou založené za účelem podnikání.

 

 

Novela zákona o auditorech reaguje na skutečnost, že došlo k přesunu úpravy obsahu zprávy auditora z účetní směrnice do směrnice o auditorech (2006/43/ES), kam tato úprava logicky patří. Obsah a rozsah zprávy auditora je definován v zákoně o auditorech. Změny upravují obsah zprávy auditora pouze v rozsahu, který upravuje směrnice. Další změna zákona o auditorech reaguje na změny v rozsahu povinného auditu, zejména z pohledu začlenění ověřování výroční zprávy do celkového konceptu povinného auditu, které přinesla směrnice.

Zastavme se nyní společně u některých novinek v oblasti zákona o účetnictví:

Do zákona o účetnictví se vrací systém jednoduchého účetnictví, který byl ze zákona o účetnictví vyřazen s účinností od 1. ledna 2004 s tím, že podle § 38a zákona o účetnictví bylo některým účetním jednotkám (občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva) umožněno vést jednoduché účetnictví i nadále.

Aby bylo docíleno vyšší právní jistoty nejen u dotčených účetních jednotek, ale též u správců daní, byla znovu zavedena možnost vedení jednoduchého účetnictví některými, přesně specifikovanými účetními jednotkami při splnění určitých kritérií.

Novela zákona o účetnictví reaguje jednak na změny vyplývající z evropské směrnice (dosud neexistující kategorizace účetních jednotek a konsolidačních celků, definice subjektů veřejného zájmu a dosud neexistující zpráva o platbách), tak i na změny vyplývající ze zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a na dokončení úprav v souvislosti s rekodifikací.

Novelou zákona o účetnictví je upřesněn a rozveden předmět účetnictví (§ 2 ZOÚ).

Předmětem účetnictví je jak

 • podvojné účetnictví (slovy zákona „vedení účetnictví“), tak i
 • jednoduché účetnictví.

Vedení účetnictví lze rozdělit na

 • vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) a
 • „české“ účetnictví, které zákon ještě dále rozlišuje na
   
 • vedení účetnictví v plném rozsahu a
 • vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

 


Článek vyšel v říjnovém a listopadovém bulletinu SP Audit 07/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Jste připraveni na kontrolní hlášení k DPH?

2. Novela zákona o účetnictví

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.