SP Audit

Upozornění Finanční správy na časté podvody na DPH v oblasti poskytování pracovní síly

Finanční správa upozornila na daňové podvody v oblasti poskytování pracovní síly odpovídající situaci, kdy obchodní korporace v pozici „agentury práce“ poskytuje pracovní sílu výrobním podnikům či obchodním korporacím, přičemž se snaží účelově vyhnout placení DPH a rovněž dalším odvodům jako dani z příjmů právnických osob či sociálnímu pojištění.

„S cílem záměrně se vyhnout povinnosti zaplatit DPH poskytovatel pracovní síly vykazuje ve svém přiznání a kontrolním hlášení fiktivní přijatá zdanitelná plnění. Jinými slovy, podložené dokumenty s náležitostmi daňových dokladů jsou na neexistující transakce,“ vysvětlil jeden z možných způsobů podvodu v této oblasti ředitel Sekce výkonu a metodiky daní Jiří Fojtík. Za účelem tvorby fiktivních transakcí, organizátoři podvodu úmyslně vytváří nepřehledné obchodní struktury a vazby.

Finanční správa proto upozorňuje, že přijímání služeb, tedy poskytování pracovní síly dle právního vztahu uzavřeného v jakékoliv formě, od dodavatelů, kteří uskutečňují ekonomickou činnost evidentně nestandardním způsobem, může reálně vést k účasti na podvodu v oblasti DPH. „Podnikatel by měl být obezřetný při výběru obchodních partnerů a v případě zjištění nestandardních podmínek obchodování, byť mohou přinést zvýhodnění na daném trhu, či nestandardních skutečností, které mohou indikovat jeho zapojení do podvodné struktury, je povinen přijmout dostatečná opatření, aby zajistil, že plnění, která přijímá či uskutečňuje, nevedou k jeho případné účasti na daňovém podvodu,“ pokračoval Fojtík.

 


Mezi nestandardní skutečnosti, které musí podnikatele vést k vyšší opatrnosti, zejména je-li jich u jednoho obchodního partnera (v tomto případě poskytovatele pracovní síly) shledáno více, patří například fakt, že obchodní partner vznikl v nedávné době a nemá žádnou relevantní obchodní historii, nemá potřebnou licenci či oprávnění pro daný obor činnosti, předmět podnikání uvedený v obchodním rejstříku neodpovídá jeho skutečným ekonomickým aktivitám, často mění údaje zapisované do obchodního rejstříku, má sídlo na tzv. office house, nemá funkční webové stránky, je delší období obtížně k zastižení, nabízí služby za cenu významně nižší než tržní, nevyžaduje dostatečné smluvní zajištění nebo požaduje neobvyklé platební podmínky (platba do zahraničí). Bližší informace jsou uvedeny v Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - poskytování pracovní síly na webu Finanční správy.


Pokud podnikatel shledá při obchodování se svým obchodním partnerem v tuzemsku (v daném případě poskytovatelem pracovní síly) například výše zmíněné nestandardní okolnosti, ze kterých může vyplývat riziko účelového neuhrazení daně obchodním partnerem, může místo dodavateli daň uhradit přímo Finanční správě.

 

 


Bulletin SP Audit 03/2017 (pdf) (červenec - srpen 2017)

1. Zákon č. 170/2017 Sb. - změny v oblasti daně z příjmů
2. Zákon č. 170/2017 Sb. – změny v oblasti daně z přidané hodnoty
3. Upozornění Finanční správy na časté podvody na DPH v oblasti poskytování pracovní síly
4. Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.