SP Audit

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY

Přečtěte si obsah našich bulletinů:

 

Bulletin SP Audit 01/2018 (pdf) (leden, únor 2018)

1. Posouzení DPH z nedoložených mank a škod v nákladech
2. Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení
3. DPH: Změna v pravidlech pro osvobození služeb spojených s vývozem a dovozem
4. Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů – směrnice ATAD

 

Bulletin SP Audit 05/2017 (pdf) (říjen, listopad 2017)

1. Omezení daňové uznatelnosti úroků – směrnice ATAD
2. Upozornění na změnu v osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci
3. Informace Daňové správy ke zdanění sdíleného ubytování (Airbnb)
4. Nad změnami zákona o DPH v roce 2017

 

Bulletin SP Audit 04/2017 (pdf) (září 2017)

1. Základ daně z nabytí nemovitých věcí bez DPH
2. Daňové kontroly odpočtů na výzkum a vývoj
3. Kontroly „korunových“ dluhopisů
4. Country by Country Reporting (CbCR)

 

Bulletin SP Audit 03/2017 (pdf) (červenec - srpen 2017)

1. Zákon č. 170/2017 Sb. - změny v oblasti daně z příjmů
2. Zákon č. 170/2017 Sb. – změny v oblasti daně z přidané hodnoty
3. Upozornění Finanční správy na časté podvody na DPH v oblasti poskytování pracovní síly
4. Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 

 

Bulletin SP Audit 02/2017 (pdf) (březen 2017)

1. Změna pravidel při promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením
2. K problematice tzv. „korunových dluhopisů“
3. Vývoz zboží – daňový doklad a DUZP
4. Snížení sazby DPH u novin a časopisů

 

Bulletin SP Audit 01/2017 (pdf) (leden 2017)

1. Výkon funkce statutárního orgánu ekonomickou činností pro účely DPH
2. První novelizace NOZ
3. Ke změnám daňových zákonů v roce 2017
3. Druhá vlna EET

 

Bulletin SP Audit 07/2016 (pdf) (prosinec 2016)

1. Přeřazení stravovacích služeb do první snížené sazby DPH
2. DPH a úplata spojená s náhradou zhotoviteli v souvislosti odstoupením od smlouvy objednatelem
3. Trestní odpovědnost firem nově

 

Bulletin SP Audit 06/2016 (pdf) (září/říjen 2016)

1. Zákon o prokazování původu majetku
2. Směrnice EU upravující problematiku režimu DPH u poukázek (voucherů) na odběr zboží a služeb
3. Důkazní břemeno v rámci daňového řízení
4. „Švarcsystém“ – zastření stavu skutečného stavem formálně právním.. 
5. Absence konkrétních skutkových důvodů pro postup k odstranění pochybností

 

Bulletin SP Audit 05/2016 (pdf) (srpen 2016)

1. Novela zákona o dani z přidané hodnoty
2. Konec místní příslušnosti finančních úřadů u daňových kontrol a postupu k odstranění pochybností
3. Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
4. Změny v oblasti pořádání spotřebitelských soutěží
5. Prokazování původu majetku

 

Bulletin SP Audit 04/2016 (pdf) (červen/červenec 2016)

1. Trestný čin „Příprava krácení daně“
2. Změny v placení daně z nabytí nemovitých věcí od října?
3. Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
4. Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy

 

Bulletin SP Audit 03/2016 (pdf) (duben/květen 2016)

1. Kontroly převodních cen mezi spojenými osobami
2. Elektronická evidence tržeb
3. K postupu správce daně k odstranění pochybností
4. K otázce zneužití práva

 

Bulletin SP Audit 02/2016 (pdf) (březen 2016)

1. Problematika bezúplatných příjmů
2. K zamýšleným změnám zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
3. Poplatky hrazené v rámci podnikatelských uskupení (management fee)
4. NSS k judikatuře ve věci řetězce zasaženého daňovým podvodem

 

Bulletin SP Audit 01/2016 (pdf) (leden 2016)

1. Další rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
2. Prokázání nákladů na propagaci společnosti
3. Náklady spojené s neuskutečněným podnikatelským záměrem
4. K aplikaci §24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů na účetní odpisy

 

Bulletin SP Audit 09/2015 (pdf) (listopad/prosinec 2015)

1. Novela účetních postupů aneb připravte se na účetní změny v roce 2016
2. NSS k problematice neunesení důkazního břemene
3. Zneužití práva v rámci přeměn korporací

 

Bulletin SP Audit 08/2015 (pdf) (říjen 2015)

1. Od roku 2016 nutno ověřit výroční zprávu současně s ověřením účetní závěrky!
2. Daň z nabytí nemovitých věcí má od roku 2016 platit pouze nabyvatel
3. Z Koordinačních výborů Komory daňových poradců

 

Bulletin SP Audit 07/2015 (pdf) (září/říjen 2015)

1. Jste připraveni na kontrolní hlášení k DPH?

2. Novela zákona o účetnictví

 

Bulletin SP Audit 06/2015 (pdf) (srpen 2015)

1. Dobrovolná registrace k DPH se komplikuje
2. Prokázání přijetí zdanitelného plnění od konkrétního dodavatele
3. Zahájení daňové kontroly v rozporu se zákonem
4. K aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby

 

Bulletin SP Audit 05/2015 (pdf) (červenec/srpen 2015)

1. Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 
2. Ve sporu o daňové odpočty na výzkum a vývoj soud přisvědčil poplatníkovi 
3. Informaci GFŘ k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů  

 

Bulletin SP Audit 04/2015 (pdf) (květen/červen 2015)

1. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na obiloviny a technické plodiny
2. Kontrolní akce Specializovaného finančního úřadu zaměřená na převodní ceny
3. Kontrolní hlášení DPH
4. Technické zhodnocení provedené podnájemcem
5. Příjmy ze závislé činnosti vs. příjmy z podnikání

 

Bulletin SP Audit 03/2015 (pdf) (duben 2015)

1. Bude trestná už příprava krácení daně?
2. Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění 
3. Ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (MOSS) 

 

Bulletin SP Audit 02/2015 (pdf) (březen 2015)

1. K nové úpravě daňového zvýhodnění životního pojištění 
2. Samostatná příloha daňového přiznání k převodním cenám 
3. Ještě jednou k povinnému elektronickému podání 
4. Pokyn GFŘ D-22 
5. Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro 2015

 

Bulletin SP Audit 01/2015 (pdf) (únor 2015)

1. K „převodu“ technického zhodnocení mezi nájemci
2. Prokazování cen obvyklých u nespojených osob
3. Povinná elektronická komunikace s finanční správou
4. Daňové opravné položky v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet

 

Starší vydání Bulletinu (roku 2014, 2013, 2012, 2011) ke stažení ZDE


Auditoři a daňoví poradci pro Vaše správná rozhodnutí

 

Neváhejte nás kontaktovat, bude pro nás potěšením připravit Vám komplexní nabídku přesně podle Vašich potřeb z následujících oblastí: Audit, Daně, Due diligence, IFRS, Podnikové kombinace, Účetnictví

Zpět na úvodní stránku: audit, daně, účetnictví, poradenství

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.