SP Audit

Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení k DPH a upozornění k položce „Ev. číslo daňového dokladu“

 

Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení k DPH

Údaje (základ daně a daň) se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném § 37 (pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby) a § 39 a § 40 (při přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu).

Základ daně a daň se do kontrolního hlášení může uvádět v detailu (včetně haléřové položky), nebo zaokrouhlené na celé koruny (CZK), resp. dle daňových dokladů/evidence. Pro případný přepočet na CZK platí ustanovení § 4 odst. 5.

V případě, že jsou na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů, je nutné tyto rozepsat do částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší (např. standardní režim, režim přenesení daňové povinnosti apod.).

V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH – každé dílčí zdanitelné plnění se bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (s opakováním ev. čísla dokladu – splátkového kalendáře).

Souhrnný daňový doklad podle § 31b – specifikován u jednotlivých relevantních částí kontrolního hlášení.

Za zjednodušený daňový doklad se považuje daňový doklad, na kterém jsou uvedena plnění (v součtu) s celkovou hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně (§ 30, § 30a).

 

 

 

Upozornění k položce kontrolního hlášení: „Ev. číslo daňového dokladu“

Do kolonky „Evidenční číslo daňového dokladu“ („Ev. číslo daňového dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!

Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR).

Z pohledu odběratele přebírajícího daňový doklad je potřeba pro účely kontrolního hlášení zachytit „Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu.

Detailní technické popisy struktury elektronického formuláře kontrolního hlášení, jeho jednotlivých částí a položek jsou k dispozici na Daňovém portále Finanční správy ČR: www.daneelektronicky.cz , v sekci „Dokumentace“ nebo na Internetu FS ČR).

 


Článek vyšel v říjnovém a listopadovém bulletinu SP Audit 07/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Jste připraveni na kontrolní hlášení k DPH?

2. Novela zákona o účetnictví

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.