SP Audit

Základ daně z nabytí nemovitých věcí bez DPH

V červnu tohoto roku bylo publikováno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. 4 Afs 88/2017, týkající se základu daně z nabytí nemovitých věcí. Předmětem sporu byla žaloba obce Střelské Hoštice na způsob stanovení základu daně z převodu nemovitých věcí v situaci, kdy je poplatníkem daně převodce a základ daně byl stanoven na základě ceny sjednané.

Základ daně byl správcem daně stanoven (tak, jak to bylo dosud v obdobných případech běžné) včetně daně z přidané hodnoty. Zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v §13, že sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Podle rozhodnutí NSS (dle našeho názoru naprosto logického) se jedná o majetkovou daň, a přestože DPH je součástí úplaty dle výše uvedeného ustanovení, není majetkem, protože ji prodávající odvede státu. Proto nelze daň z nabytí vypočítávat ze sumy včetně DPH. "V takovém případě by převodce danil nejen svůj zisk z převodu nemovitosti, ale i částku, kterou inkasoval pro stát a která se fakticky nestala částí jeho majetku," konstatoval v rozsudku Nejvyšší správní soud.

V prvotních reakcích na toto rozhodnutí finanční správa deklarovala, že rozsudek se týká pouze tohoto jediného konkrétního případu a není tedy důvod k plošnému vracení daně z nabytí nemovitých věcí. To by znamenalo, že všichni ostatní daňoví poplatníci, kteří se ocitli ve stejné situaci, by museli postupovat cestou podání samostatné žaloby a soudního sporu.

 

Až po určitém prodlení finanční správa dospěla v září tohoto roku k závěru, že bude v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, ve své správní praxi respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH.

„Nově tak budeme při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně akceptovat cenu sjednanou bez DPH pro případy, kdy v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

V již ukončených vyměřovacích řízeních mohou poplatníci podat dodatečné daňové přiznání, a to nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena).

Upozorňuje současně, že výše uvedené rozhodnutí se týká situace, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce. Citované rozhodnutí NSS bohužel postrádá závěry, které by bylo možno vztáhnout i na situaci, kdy je poplatníkem daně nabyvatel. Nelze tedy zatím jednoznačně odhadnout, jak by se finanční správa postavila k situacím, kdy by dodatečné přiznání podával daňový poplatník – nabyvatel. Podle tiskové zprávy finanční správa dopad výše uvedených rozsudků na tyto případy nyní analyzuje.

 


Bulletin SP Audit 04/2017 (pdf) (září 2017)

1. Základ daně z nabytí nemovitých věcí bez DPH
2. Daňové kontroly odpočtů na výzkum a vývoj
3. Kontroly „korunových“ dluhopisů
4. Country by Country Reporting (CbCR)

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.