SP Audit

Z Koordinačních výborů Komory daňových poradců

 

Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice

Generální finanční ředitelství (GFŘ) prezentovalo svůj názor, že DPH odvedená na výstupu v souvislosti s bezúplatným vyřazením vyvolané investice je součástí vstupní ceny hlavního aktiva – hmotného majetku. Hodnotu odvedené daně nelze posoudit jako výdaj jednorázově daňově uznatelný v základu daně.

Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) mohou nastat podle konkrétních podmínek obě situace, kdy povinnost odvést daň nastane i nenastane. Pokud si plátce u vyvolané investice uplatní nárok na odpočet daně, pak u následného bezúplatného dodání je povinen postupovat dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH a z tohoto plnění odvést daň na výstupu (základ daně se stanoví dle § 36 odst. 6 odst. a) ZDPH). Pokud si plátce u vyvolané investice neuplatnil odpočet, pak následné bezúplatné dodání není předmětem daně, tj. nebude zatíženo daní z přidané hodnoty.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) vstupní cenu hmotného majetku stanovuje, že do vstupní ceny hmotného majetku (§ 26 odst. 2 písm. b) a c) ZDP) lze zahrnout i výdaje (náklady) na vyvolanou investici. Pro účely ZDP se dle § 29 odst. 1 ZDP vyvolanou investicí rozumí výdaje (náklady) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby nebo předaného jiné osobě nebo týkající se změny majetku ve vlastnictví jiné osoby a podmiňující funkci nebo užívání tohoto hmotného majetku. Dle názoru GFŘ je v daném případě nutné § 29 odst. 1 ZDP posuzovat ve spojení s § 29 odst. 7 ZDP a stejným způsobem pohlížet jak na bezprostřední výdaj související s pořízením vyvolané investice, tak v režimu změněné vstupní ceny také na případný další související výdaj vzniklý v jednoznačné příčinné souvislosti se zahrnutím vyvolané investice do ocenění hlavní investice. Z tohoto pohledu pak není v rozporu se smyslem a účelem zákona, pokud daňový subjekt zahrne daň na výstupu, vzniklou v přímém důsledku bezúplatného převodu vyvolané investice (z níž byl v minulosti uplatněn nárok na odpočet daně), do vstupní ceny hlavního aktiva – hmotného majetku.

 

Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH

Podle § 56a zákona o dani z přidané hodnoty se „nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem nemovité věci s výjimkou…b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel. Bližší vymezení pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ zákon neuvádí. Vznikají tedy pochybnosti, zda zákon těmito „místy k parkování vozidel“ myslí prostory a místa, které byly k parkování vozidel pronajaty (tj. určeny k parkování stranami nájemní smlouvy), nebo jde o prostory a místa, které byly k parkování vozidel určeny dle stavebních předpisů (např. kolaudací či souhlasem s užíváním stavby jako garáž nebo parkovací dům, apod.).

FŘ odsouhlasilo předkladatelem navržený výklad, podle kterého má být určujícím kritériem skutečné využití pronajímaných prostor či míst, a nikoli jejich stavebně-právní určení. O daňovém režimu tak rozhodne hospodářský účel každé jednotlivé transakce (tj. účel nájmu).

 


Článek vyšel v říjnovém bulletinu SP Audit 08/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Od roku 2016 nutno ověřit výroční zprávu současně s ověřením účetní závěrky!
2. Daň z nabytí nemovitých věcí má od roku 2016 platit pouze nabyvatel
3. Z Koordinačních výborů Komory daňových poradců

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.