SP Audit

Směrnice EU upravující problematiku režimu DPH u poukázek (voucherů) na odběr zboží a služeb

EU publikovala dne 27. června 2016 směrnici Rady (EU) č. 2016/1065, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy.

Důvodem je snaha o sjednocení nejednoznačné a roztříštěné právní úpravy jednotlivých členských zemí EU v oblasti vzniku povinnosti odvodu DPH na výstupu při dodání poukazů, resp. voucherů k budoucímu odběru zboží či služeb.

Poukaz je ve směrnici definován jako nástroj, se kterým je spojena povinnost přijmout jej jako protiplnění nebo část protiplnění za dodání zboží nebo poskytnutí služby a u kterého je na nástroji samotném nebo v související dokumentaci, včetně podmínek pro jeho použití, uvedeno zboží, jež má být dodáno, či služba, jež má být poskytnuta, nebo totožnost jejich potenciálních dodavatelů či poskytovatelů.
Nová směrnice rozlišuje dva typy poukazů – jednoúčelové a víceúčelové.

„Jednoúčelovým poukazem“ poukaz, u kterého jsou místo dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, a DPH splatná za toto zboží nebo tuto službu v okamžiku jeho vydání známy (tj. například poukaz na odběr jídla v konkrétní restauraci). „Víceúčelový poukaz“ je vymezen negativně jako jiný než jednoúčelový poukaz. V praxi může být představován například poukazem k odběru zboží či služeb ve víceúčelovém nákupním centru.

Každý převod jednoúčelového poukazu provedený osobou povinnou k dani vlastním jménem se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje. Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu přijatého dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služby jako protiplnění nebo část protiplnění se za samostatné plnění nepovažuje.

 

U víceúčelových poukazů by naopak DPH měla být uplatněna v okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje. Jakýkoli předchozí převod víceúčelových poukazů by tak v této situaci předmětem DPH být neměl.

Členské státy mají povinnost přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2018 tak, aby mohly být použity ode dne 1. ledna 2019.


Bulletin SP Audit 06/2016 (pdf) (září/říjen 2016)

1. Zákon o prokazování původu majetku
2. Směrnice EU upravující problematiku režimu DPH u poukázek (voucherů) na odběr zboží a služeb
3. Důkazní břemeno v rámci daňového řízení
4. „Švarcsystém“ – zastření stavu skutečného stavem formálně právním.. 
5. Absence konkrétních skutkových důvodů pro postup k odstranění pochybností

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.