SP Audit

Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

 

B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a

Plátce uvede údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti, jejichž souhrn uvádí na řádky 10 nebo 11 daňového přiznání k DPH.

Pokud bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů plnění (spadajících pod různé kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu).

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit.

Údaje jsou uvedeny za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté od plátce (nebo jemu poskytnuté úplaty, vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň), od kterého odběratel dotčené plnění přijal (nebo na ně poskytl úplatu) a obdržel daňový doklad s hodnotou plnění nad 10.000,- Kč včetně daně (u souhrnného daňového dokladu podle § 31b se jedná o celkový součet hodnot zdanitelných plnění (nebo poskytnutých úplat) na tomto uváděných a platí obdoba jeho vyplnění definovaná v části A.4 kontrolního hlášení), a u kterého si v daném zdaňovacím období uplatňuje v daňovém přiznání nárok na odpočet (tj. nárok na odpočet z přijatých „klasických“ tuzemských zdanitelných plnění/poskytnutých úplat - řádek 40 nebo 41 daňového přiznání k DPH), včetně oprav vykazovaných na řádku 40 a 41 daňového přiznání k DPH, u oprav podle § 74 s ohledem na jejich limit, tj. absolutní hodnotu opravy nad 10.000,- Kč vč. daně a dále bez ohledu na limit - přijatých oprav podle § 44 ZDPH).

 

 

Do kontrolního hlášení se však neuvádí nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. b), c) a d) tj. nárok na odpočet vykazovaný v řádcích daňového přiznání: 42, 43 a 44. Jedná se především o nárok na odpočet z plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň vykázaných v části A.2. (či B.1.) kontrolního hlášení, tj. především o hodnoty nároku na odpočet daně z plnění týkajících se pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku (tj. i zahraniční osobou), dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami a sítěmi, dovoz, přijatá zdanitelná plnění v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti (tj. z části B.1.). Uvedený princip platí i pro část B.3.

V případě kráceného nároku na odpočet daně podle § 76 (část V. daňového přiznání k DPH) se do kontrolního hlášení bude uvádět celá hodnota základu daně a daň uvedená na přijatém daňovém dokladu. U poměrného nároku na odpočet daně se však do kontrolního hlášení uvede pouze ta poměrná část základu daně a k tomu příslušná daň, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle § 75, jak uvádí v daňovém přiznání k DPH. U poměrného odpočtu - při do-uplatnění zbytku ke konci roku – tato hodnota bude uváděna pouze v daňovém přiznání k DPH (uvedené principy platí i pro část B.3. kontrolního hlášení). Plátce na řádku kontrolního hlášení v části B.2. specifikuje v položce „Použit poměr“, zda uvádí pouze poměrné hodnoty či nikoliv (tj. případná změna „defaultně“ přednastavené hodnoty „NE“):

§ 44 ZDPH - Opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení – dlužník (bez ohledu na limit):

Pokud provedl věřitel opravu podle § 44 odst. 1 ZDPH (část kontrolního hlášení A.4.), dlužník je povinen podle § 44 odst. 5 snížit svoji daň na vstupu o částku opravenou věřitelem, a to ve výši v jaké uplatnil odpočet daně z dotčeného přijatého zdanitelného plnění. Dlužník uvede do kontrolního hlášení opravu uplatněného odpočtu se záporným znaménkem. Neopravuje ani neuvádí základ daně, ale pouze daň, protože předmětné zdanitelné plnění bylo uskutečněno (tj. dlužník vyplňuje k hodnotovým položkám kontrolního hlášení pouze pole „Daň 1/2/3“ podle příslušné sazby). V případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 nebo 8 – oprava výše daně na vstupu s kladným znaménkem (princip vyplnění dle daňového přiznání k DPH). Zároveň dlužník v řádku kontrolního hlášení označí příznakem, že se jedná o opravu daně na vstupu podle § 44 ZDPH (defaultně pole přednastaveno „jako prázdné“).

Příklad vykázání nároku na odpočet v období:

Plátce obdržel doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění k 31. 1. 2016, který byl vystaven dne 15. 2. 2016. Hodnota zdanitelného plnění včetně daně činí 12.000,- Kč. Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím obdrží doklad dne 25. 2. 2016. Odpočet DPH z tohoto dokladu si plátce uplatní v daňovém přiznání k DPH za únor 2016, podaném do 25. března 2016. V souladu s tímto postupem dotčený nárok na odpočet uvádí v kontrolním hlášení za únor 2016. V kontrolním hlášení vykazuje všechny rozhodné (definované) položky vztahující se k dotčenému zdanitelnému plnění.

B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Plátce, který přijímá zdanitelné plnění (nebo poskytl úplatu - vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň - k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku od plátců – s hodnotou zdanitelného plnění do 10.000,- Kč včetně daně, uvede: - základ daně a daň, a to souhrnně celkovou hodnotu za kalendářní měsíc (nebo zdaňovací období) v členění podle jednotlivých sazeb daně rozepsaných do jednoho řádku části B.3. kontrolního hlášení.

Tj. může se jednat o zdanitelná plnění (nebo na ně poskytnuté úplaty):

  • přijatá od plátců s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, u kterých si příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle § 73 odst. 1 písm. a), tj. včetně přijatých plnění, na které byly vystaveny zjednodušené daňové doklady (§ 30 a § 30a),
  • opravy podle § 74 vykazované na řádku 40 a 41 daňového přiznání k DPH s absolutní hodnotou pod stanovený limit 10.000,- Kč včetně daně.

 


Článek vyšel v říjnovém a listopadovém bulletinu SP Audit 07/2015 (pdf)

Přečtěte si i další články z tohoto vydání:

1. Jste připraveni na kontrolní hlášení k DPH?

2. Novela zákona o účetnictví

Seznam všech bulletinů ZDE

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.