SP Audit

AUDITOR (NEJEN) PRO FINANČNÍ AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK

Audit - auditor, finanční audit účetní závěrky     
Společnost SP Audit, s.r.o. se jako auditor pohybuje na poradenském trhu od přelomu let 1999/2000.
 
Zabýváme se prováděním auditů obchodních korporací všech velikostí, bez ohledu na právní formu či předmět podnikání, stejně jako i neziskových subjektů, příspěvkových organizací apod. Ověřujeme též finanční vypořádaní dotačních programů. Do našeho oboru spadá i ověřování dalších skutečností, majících spojitost s účetnictvím – audit jednotlivých segmentů účetní závěrky, ověření existence pohledávky pro účely její kapitalizace do základního kapitálu, ověření zahajovacích rozvah atd. atd.
 
 

Naše pracovní postupy se striktně řídí závaznou metodikou Komory auditorů České republiky. Mezinárodní auditorské standardy (ISA – viz. http://www.kacr.cz/auditorske-standardy-2014) máme implementovány formou detailních pracovních postupů. K samotné realizaci auditu používáme specializovaný auditorský software, spis auditora je veden v digitální formě.


Postup našich auditorů

Interní manuál je vždy před zahájením prací přizpůsoben Vašim konkrétním podmínkám, oboru činnosti, velikosti účetní jednotky. Na jeho základě je stanoven detailní plán auditu, se specifikací prováděných kontrol a jejich rozsahu. Vybereme auditorský tým, pod vedením auditora a manažera auditu, kteří o Vás budou v průběhu auditu pečovat. Při víceleté spolupráci (která je naší prioritou) klademe důraz na zachování informační kontinuity v rámci pracovního týmu. Svěží pohled a ochrana před provozní slepotou je zajišťována částečnou rotací jeho členů. Každý auditorský tým má k dispozici svého daňového poradce, se kterým může v případě potřeby či na vyžádání klienta diskutovat specializované daňové otázky.
 
Jakkoliv je průběh prací na auditu účetní závěrky zpravidla rozdělen na dva hlavní samostatné bloky (tzv. průběžný – neboli pre-liminary audit a závěrečný audit), základem je kontinuální spolupráce mezi auditorem a klientem po celé účetní období. Za optimální považujeme celoroční průběžnou komunikaci mezi Vámi – klientem a našimi specialisty, umožňující operativní řešení odborných dotazů či vznikajících problémů. Tato komunikace může mít formu osobních jednání, telefonických konzultací či mailové korespondence. V případě významných skladových zásob je samozřejmostí dohled nad prováděním fyzických inventarizací.
 


Struktura základních výstupů z finančního auditu účetní závěrky

Zpráva (neboli) výrok auditora

Zpráva (výrok) auditora je určena především členům korporace (akcionářům, společníkům), členům neziskové osoby, zřizovateli apod. Obsahuje názor auditora na to, zda účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje skutečný stav účetní jednotky.


Dopis auditora

Dopis auditora je určen prioritně výkonnému vedení a manažerům a obsahuje nejvýznamnější skutečnosti, se kterými jsme setkali během provádění auditu, které považujeme za důležité sdělit vedení účetní jednotky, přestože nemusely ovlivnit přímo názor auditora na účetní závěrku jako celek.


Podrobná zpráva auditora

Podrobná zpráva auditora je určena zejména pracovníkům ekonomického úseku a obsahuje detailní poznatky, zjištěné v rámci našich prací, včetně upozornění na nepřesnosti či dílčí nesprávnosti v účetních knihách, méně významné daňové problémy apod.
V praxi (např. při jednodušší řídící a organizační struktuře klienta) může dojít ke sloučení Dopisu auditora a Podrobné zprávy do jediného dokumentu.
V rámci auditu účetní závěrky je ověřována též výroční zpráva, pokud ji účetní jednotka sestavuje. Součástí ověření výroční zprávy je též ověření skutečnosti, zda údaje uvedené ve Zprávě o vztazích propojených osob jsou v souladu s informacemi zveřejňovanými ve výroční zprávě.
Rizika vyplývající z naší profesní auditorské činnosti máme pojištěna u renomované pojišťovny AIG s celosvětovou působností.

 

SP Audit s.r.o. je členem Komory auditorů ČR od roku 2000.

Poslání a smysl auditu dle Komory auditorů České republiky.


Auditor pro finanční audit účetní závěrky

 

Neváhejte nás kontaktovat, bude pro nás potěšením připravit Vám komplexní nabídku přesně podle Vašich potřeb z následujících oblastí: Audit, Daně, Due diligence, IFRS, Podnikové kombinace, Účetnictví

Zpět na úvodní stránku: audit, daně, účetnictví, poradenství

Kontakt

SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1474/4
100 00 Praha 10
Tel.:        (+420) 295 560 533
              (+420) 295 560 539
GSM:     (+420) 602 150 252
Tel.+fax: (+420) 295 560 374

E-mail: spaudit(a)spaudit.cz
Nahraďte prosím znak (a) znakem @.

Web: www.spaudit.cz

 

Sledujte nás

  LinkedIn    TwiiterSP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam. Více informací ZDE

Podmínky použití | Sběr a ochrana osobních údajů | Prohlášení - cookies

Copyright 2018 © SP Audit, s.r.o. - auditor, daňový poradce, účetní firma | Project by Bezlinka

SP Audit, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a cílení reklam.